ELEKTŘINA MEDLÁNKY
Firma Engas s.r.o. provozuje lokální distribuční soustavu v Brně - Medlánkách pro obyvatele ulic V Újezdech, K Babě, Nadační, K Rybníku, Ke Statku a Hrázka. Svým zákazníkům nabízíme veškeré jedno i dvoutarifové sazby distribuce dle nařízení ERÚ.
Ceníky do 1.6.2022 - firmy:    C01, C02, C03 »   C62 »     domácnosti:    D01, D02 »   D45 »   D56 »
KONTAKT
Informace/fakturace: 544 500 408 • Technik/poruchy: 731 506 404 • energie@engas.cz
PRŮMYSLOVÁ ELEKTROINSTALACE
Firma Engas s.r.o. zajišťuje kompletní elektromontážní práce (včetně projektu a revize) na průmyslových zařízeních VN, NN a v systémech měření a regulace. Automatizaci a řízení procesů zajišťujeme převážne průmyslovými automaty firmy Siemens. Jsme držitelé oprávnění pro montáž, opravy, zkoušky a projektování vyhrazených báňských elektrických zařízení v rozsahu E1-C4, C7 dle vyhlášky Českého báňského úřadu.
KONTAKT
Telefon: 544 500 408 • engas@engas.cz
ÚDRŽBA STROMOVÍ PODÉL DS
Zajišťujeme odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél distribučních soustav VVN, VN a NN včetně lesních průseků venkovního a kabelového vedení. Dále provádíme likvidace kalamitních a mimořádných stavů při přerušení nebo omezení dodávky el. energie.
Tuto činnost zajišťujeme v těchto lokalitách:
  • Znojmo
  • Jihlava
  • Třebíč
KONTAKT
Telefon: 605 297 965 • kaceni@engas.cz
SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI
V současné době jsou zákony na ochranu ovzduší velmi přísné. V budoucnu se očekává další zvyšování nároků na provozy, které svým výrobním programem a pracovním zaměřením okolní prostředí výrazně zatěžují.
Firma Engas s.r.o. nabízí systém pro snížení prašnosti při těžbě a zpracovnání kameniva. Je možné nasadit jednoduchý vodní - skrápění nebo mlžení. V posledních letech se firma Engas úspěšně zabývá technologií pěnění, kdy se ve speciálním zařízení směsí voda, vzchuch a pěnidlo. Směs je po té nastříkána na dopravovaný materiál. Díky obsahu pěnidla je prašnost omezena dlouhodobě, tedy i po znovu vysušení materiálu. Výhodou této metody je využití malého obsahu vody na větší povrchovou plochu kameniva než při klasickém mlžení a zkrápění. Při vhodném zapěnění na jednom stupni výrobní linky, dochází díky těmto vlastnostem k výraznému potlačení prašnosti.
KONTAKT
Telefon: 544 500 408 • engas@engas.cz
1388593716029
KONTAKTY
ENGAS s.r.o.

Slaměníkova 27a
614 00 Brno

telefon (sekretariát): 544 500 408
e-mail: engas@engas.cz

IČ: 64511669
DIČ: CZ64511669
Bankovní spojení: 6451166912/5500
STRÁNKY
společnosti:  www.engas.cz  •  doprava a zemní práce:  www.dofis.cz
O SPOLEČNOSTI
Společnost ENGAS s.r.o. představuje uskupení profesionálů a vysoce kvalifikovaných partnerů, realizující zakázky z oblastí elektrotechniky, distribuce elektrické energie a údržby distribučních soustav.

Při realizacích těchto aktivit vycházíme z dlouholetých zkušeností ve výše uvedených oborech. Hlavní doménou naší organizace jsou zakázky průmyslové elektroinstalace, zhotovení realizační dokumentace, dodávka strojů a zařízení, uvedení do provozu a výchozí revize.

Našimi zákazníky jsou drobné společnosti i velké organizace. Spektrum námi uskutečněných zakázek prochází od malých finančních objemů po realizace v hodnotě desítek milionů.

V letech 2019 - 2020 jsme realizovali projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikáni a inovace pro konkurenceschopnost: Pořízení EV, pořízení 2. EV a výstavba FVE.

KONTAKT
Telefon: 544 500 408 • engas@engas.cz
GALERIE
ELEKTŘINA MEDLÁNKY
PRŮMYSLOVÁ ELEKTROINSTALACE
ÚDRŽBA STROMOVÍ PODÉL DS
SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI
KONTAKT
Telefon: 544 500 408 • engas@engas.cz